Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Fundusze UE


Miło nam poinformować, że UŚMIECHNIJ MI SIĘ MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projekt pt. „Wdrożenie autorskiej metody leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego wspomagane komputerową analizą biomechaniki żuchwy i aktywizacją mięśni języka”.

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, prowadzonych samodzielnie i zakończonych złożeniem wniosku patentowego, w celu wprowadzenia na rynek nowej metody leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego. Zakres projektu obejmuje zakup materiałów i robót budowlanych oraz środków trwałych i WNIP niezbędnych do utworzenia nowej kliniki stomatologicznej w Oświęcimiu i uruchomieniu w niej nowych usług. Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej metody leczenia US z komputerową analizą biomechaniki żuchwy i aktywizacją mięśni języka z wykorzystaniem zgłoszonego do opatentowania urządzenia rehabilitacyjnego pn „Urządzenie rehabilitacyjne w terapii zaburzeń narządu żucia lub mowy”.

Kluczowym w procesie diagnostyki będzie specjalistyczne oprogramowanie do analizy biomechaniki żuchwy, a następnie na tej podstawie dobór indywidualnej formy leczenia w zależności od typu zaburzeń. Oprogramowanie posłuży do diagnostyki i oceny stanu zdrowia pacjenta. Cały proces leczenia opierał się będzie o przetwarzanie danych w sposób cyfrowy, zarówno na etapie związanym z przyjęciem pacjenta, jak i diagnostyki i weryfikacji efektów leczenia. Niewątpliwie jednym z głównych elementów innowacyjności nowej metody jest zastosowanie autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego. Innowacyjność polega na tym, że jest to pierwsze i jedyne urządzenie (trenażer) utrzymujące się samodzielnie na zębach, służące do aktywizacji/prowokacji określonych czynności języka i związanej z tymi czynnościami aktywizacji mięśni przeciwstawnych do mięśni przywodzących żuchwę, którego wynikiem działania uzyskuje się wyłączenie/tonizację aktywności mięśni przywodzicieli żuchwy, która stanowi przyczynę zaburzeń zwarciowych. Aktywacja czynności języka, uzyskana dzięki wdrażanemu wynalazkowi, powoduje dotylne pozycjonowanie żuchwy, które jest najbliższe relacji centralnej, czyli najbardziej neutralnemu, spoczynkowemu położeniu żuchwy, dzięki któremu mięśnie pozostają zrelaksowane, a struktury stawowe odciążone (tkanki stawowe mogą być prawidłowo odżywione, zregenerować się i w następstwie nie generować bólu).

CECHY INNOWACYJNE NOWEJ METODY:

1. Holistyczne podejście do pacjenta czyli traktowanie go jako całości, jako systemu ściśle powiązanych ze sobą narządów, które wzajemnie wpływają na swoje funkcjonowanie, w celu dobrania indywidualnej metody terapii.

2. Ocena uzębienia i wykonanie leczenia odtwórczego m.in. eliminacja błędnie wyprofilowanych wypełnień i uzupełnień protetycznych, zastąpienie koron ceramicznych koronami kompozytowymi w przypadku ścierania przeciwległych zębów oraz eliminacja rozległych mostów implantoprotetycznych na rzecz mostów frezowanych z polieteroeteroketonu (PEEK) lub wzmacnianych włóknami w przypadku „przesztywnienia” zgryzu – prawidłowe usytuowanie zgryzu, jako podstawa leczenia dysfunkcji układu stomatognatycznego.

3. Komputerowa analiza biomechaniki żuchwy z uwzględnieniem jej położenia kinematycznego w wybranych chwilach czasowych i odpowiadającej tym położeniom reakcji w stawie skroniowo – żuchwowym – diagnostyka ruchów żuchwy podczas przełykania oraz wybranych aktywności języka przekładająca się na określenie wpływu terapii na reakcje stawu skroniowo – żuchwowego.

4. Dobór szynoterapii indywidulanie, na podstawie ww. komputerowej biomechaniki żuchwy tj. z uwzględnieniem jej wpływu na obciążenia stawu skroniowo – żuchwowego.

5. Aktywizacja czynności języka za pomocą autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego.

6. Ocena sił reakcji w stawie skroniowo – żuchwowym poprzez komputerowe określenie wartości i kierunków sił reakcji odpowiadających wybranym położeniom kinematycznym żuchwy i adekwatnym aktywnościom mięśniowym.

7. Zastosowanie obok znanych metod diagnostycznych jednocześnie inżynieryjnych technik obliczeniowych stosowanych do badań symulacyjnych wytrzymałości konstrukcji i przenoszenia obciążeń.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 576 190,00 PLN WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 095 637,35 PLN

Wdrożenie autorskiej metody
leczenia zaburzeń układu
stomatognatycznego.

Loading...