Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Fundusze UE

Miło nam poinformować, że UŚMIECHNIJ MI SIĘ MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK w Oświęcimiu realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projekt pt. „Wdrożenie autorskiej metody leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego wspomaganej komputerową analizą biomechaniki żuchwy i aktywizacją mięśni języka”.

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, prowadzonych samodzielnie i zakończonych złożeniem wniosku patentowego, w celu wprowadzenia na rynek nowej metody leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego. Zakres projektu obejmuje zakup materiałów i robót budowlanych oraz środków trwałych i WNIP niezbędnych do utworzenia nowej kliniki stomatologicznej w Oświęcimiu i uruchomienia w niej nowych usług.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej metody leczenia układu stomatognatycznego wspomaganego komputerową analizą biomechaniki żuchwy i aktywizacją mięśni języka z wykorzystaniem zgłoszonego do opatentowania urządzenia rehabilitacyjnego pn. „Urządzenie rehabilitacyjne w terapii zaburzeń narządu żucia lub mowy”.

Kluczowym elementem w procesie diagnostyki będzie specjalistyczne oprogramowanie do analizy biomechaniki żuchwy. Na podstawie wyników analizy dobierana będzie indywidualna forma leczenia w zależności od typu zaburzeń. Oprogramowanie posłuży więc do diagnostyki i oceny stanu zdrowia pacjenta. Cały proces leczenia będzie się opierał na przetwarzaniu danych w sposób cyfrowy, zarówno na etapie związanym z przyjęciem pacjenta, jak i diagnostyki oraz weryfikacji efektów leczenia. Niewątpliwie jednym z głównych elementów innowacyjności nowej metody jest zastosowanie autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego. Jest to pierwsze i jedyne urządzenie (trenażer) utrzymujące się samodzielnie na zębach, służące do wyzwalania określonych czynności języka i związanej z nimi aktywizacji mięśni przeciwstawnych do mięśni przywodzących żuchwę. W wyniku działania urządzenia uzyskuje się wyłączenie (tonizację) aktywności mięśni przywodzicieli żuchwy, która stanowi przyczynę zaburzeń zwarciowych. Aktywacja czynności języka, uzyskana dzięki wdrażanemu wynalazkowi, powoduje dotylne pozycjonowanie żuchwy, które jest najbliższe relacji centralnej, czyli najbardziej neutralnemu, spoczynkowemu położeniu żuchwy. Dzięki temu. Mięśnie pozostają zrelaksowane, a struktury stawowe odciążone. Tkanki stawowe są prawidłowo odżywione, regenerują się i – w następstwie – nie generują bólu.

INNOWACYJNOŚĆ NOWEJ METODY TO:

1. Holistyczne podejście do pacjenta, czyli traktowanie jego ciała jako integralnej całości, systemu ściśle powiązanych ze sobą narządów, które wzajemnie wpływają na swoje funkcjonowanie. Indywidualna metoda terapii jest dobierana z uwzględnieniem tego kontekstu.

2. Ocena uzębienia i wykonanie leczenia odtwórczego, m.in. eliminacja błędnie wyprofilowanych wypełnień i uzupełnień protetycznych, zastąpienie koron ceramicznych koronami kompozytowymi (w przypadku ścierania przeciwległych zębów) oraz eliminacja rozległych mostów implantoprotetycznych na rzecz mostów frezowanych z polieteroeteroketonu (PEEK) lub wzmacnianych włóknami w przypadku „przesztywnienia” zgryzu. Prawidłowe usytuowanie zgryzu jako podstawa leczenia dysfunkcji układu stomatognatycznego.

3. Komputerowa analiza biomechaniki żuchwy z uwzględnieniem jej położenia kinematycznego w wybranych momentach czasowych i odpowiadającej tym położeniom reakcji w stawie skroniowo-żuchwowym. Diagnostyka ruchów żuchwy podczas przełykania oraz wybranych aktywności języka przekładająca się na określenie wpływu terapii na reakcje stawu skroniowo-żuchwowego.

4. Dobór szynoterapii indywidualnie, na podstawie ww. komputerowej biomechaniki żuchwy, czyli z uwzględnieniem jej wpływu na obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego.

5. Aktywizacja czynności języka za pomocą autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego.

6. Ocena sił reakcji w stawie skroniowo-żuchwowym poprzez komputerowe określenie wartości i kierunków sił reakcji odpowiadających wybranym położeniom kinematycznym żuchwy i adekwatnym aktywnościom mięśniowym.

7. Zastosowanie obok znanych metod diagnostycznych jednocześnie inżynieryjnych technik obliczeniowych stosowanych do badań symulacyjnych wytrzymałości konstrukcji i przenoszenia obciążeń.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 576 190,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 095 637,35 PLN

Wdrożenie autorskiej metody
leczenia zaburzeń układu
stomatognatycznego.