Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Warunki Gwarancji Uśmiechnij Mi Się

Warunki Gwarancji UŚMIECHNIJ MI SIĘ Marta Niedziela-Sołtysiak.

Gwarancja standardowa na leczenie 2 lata.
W przypadku bruksizmu gwarancji nie udzielamy.

Gwarancja na leczenie protetyczne 2 lata.
W przypadku braków zębowych lub bruksizmu gwarancji nie udzielamy.

Gwarancja implantologiczna:
– implant /wszczep/ dożywotnia gwarancja producenta
– prace implantoprotetyczne 5 lat
W przypadku braków w uzębieniu i bruksizmu gwarancji nie udzielamy.

Prace tymczasowe nie objęte są gwarancją.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU:

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia problemu.

Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy, oraz regularna profesjonalna higienizacja zębów z kamienia i osadu co 6 miesięcy. W przypadku odstąpienia od planu leczenia, pacjent traci gwarancję.