Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UŚMIECHNIJ MI SIĘ Marta Niedziela-Sołtysiak, 32-600 Oświęcim, Sadowa 67.
dane osobowe przetwarzane są dla celów zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:

  • profilaktyki zdrowotnej;
  • diagnozy medycznej i leczenia;
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
  • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownie protetyki stomatologicznej, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia);
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • dane nie podlegają profilowaniu.