Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

dr n. med. Artur Wituła

chirurgia, implantologia

Dr n. med. Artur Wituła w Uśmiechnij Mi Się zajmuje się zaawansowaną chirurgią szczękowo – twarzową. Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu posada specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej Swoją wiedzę oraz umiejętności zdobywał na renomowanych uczelniach w kraju jak i zagranicą Pracując na Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej w Katowicach zdobył tytuł doktora nauk medycznych. Jest współorganizatorem wielu szkoleń implantologicznych dla lekarzy stomatologów. Autor i współautor ponad 20 publikacji i doniesień zjazdowych. Obecnie swoje zainteresowania zawodowe rozwija w kierunku leczenia implantologiczno – protetycznego i odbudowie podłoża kostnego do zabiegów implantacyjnych. W UMS zajmuje się również konsultacją i kwalifikacją do wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej, które wykonuje w Wielospecjalistycznym Centrum Medycznym „Mavit” w Katowicach.