Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

lek. stom. Katarzyna Hadera

protetyka stomatologiczna

Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny w Gliwicach pod okiem profesora Stefana Barona ze względu na zainteresowanie istotny w obecnym czasie problemem prawidłowego diagnozowanie leczenia dentystycznego, którym jest dysfunkcji narządu żucia.

W 2014 roku była wykładowcą na Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami stomatologii. Chcąc pogłębiać swoją wiedzę ogólnomedyczną, ukończyła studia podyplomowe z medycyny estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2015 roku rozpoczęła specjalizację z protetyki stomatologicznej. W trakcie pięcioletniej rezydentury uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach na terenie całej Polski. W 2020 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując jeden z dziesięciu najlepszych wyników w Polsce. Swoje zainteresowania skupia wokół nowoczesnej biofunkcjonalnej protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki oraz dysfunkcji narządu żucia. W pracy stawia na bezbolesne leczenie, wykorzystując jednocześnie najnowsze osiągnięcia technologii stomatologicznej, tak aby połączyć prawidłową funkcję żucia z nienaganną estetyką.