Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Nowoczesny i innowacyjny sprzęt wykorzystywany przez nas w UŚMIECHNIJ MI SIĘ ma za zadanie zapewnić najwyższą jakość leczenia i diagnostyki. Dzięki zaawansowanym technologiom leczymy precyzyjnie i gwarantujemy pacjentom długotrwałe efekty leczenia. Przykładamy bardzo dużą uwagę do szczegółów, bo chcemy mieć pewność, że oferujemy najwyższą jakość usług. Projektowanie komputerowe implantacji 3D to u nas codzienność. Stosujemy skanery wewnątrzustne aby pobrać skan uzębienia w formie cyfrowej, taka procedura daje nam nieograniczone możliwości dalszego projektowania biokompatybilnego.
Stosujemy system cyfrowej analizy zwarcia T-Scan Novus firmy Tekscan który rejestruje i analizuje siły kontaktów zwarciowych w czasie za pomocą ultra cienkich czujników elektronicznych. Na podstawie uzyskanych danych cyfrowych lekarz precyzuje interferencje okluzyjne, szybko je koryguje i leczy Ciebie z dużo większą dokładnością i z trwałymi efektami na przyszłość.

Pracujemy również w systemie Cadiax® to nowoczesna koncepcja diagnostyki i analizy czynnościowej, która analizuje ruchy kłykci stawowych i osi zawiasowej, programuje artykulator, planuje leczenie, zajmuje się indywidualizacją odbudowy protetycznej, kontroluje procedury laboratoryjne, dokumentuje dane i weryfikuje leczenie. Dzięki systemowi Cadiax® wcześniej rozpoznajemy zaburzenia czynnościowe i wykluczamy ewentualne błędy wykonywanych prac protetycznych.
Sprzęt i aparatura medyczna pochodzi od producentów, którzy są liderami na rynku w zakresie nowoczesności, innowacyjności, bezpieczeństwa i ergonomii.

Sprzęt i aparatura medyczna
pochodzi od producentów,
którzy są liderami na rynku
w zakresie nowoczesności,
innowacyjności, bezpieczeństwa
i ergonomii.

Loading...