Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Warunki Gwarancji Uśmiechnij Mi Się

Warunki Gwarancji Uśmiechnij Mi Się Marta Niedziela-Sołtysiak.

Gwarancja standardowa na leczenie 2 lata
w przypadku bruksizmu gwarancji nie udzielamy

Gwarancja na leczenie protetyczne 2 lata
w przypadku braków zębowych lub bruksizmu gwarancji nie udzielamy.

Gwarancja implantologiczna
implant dożywotnia gwarancja
prace implantoprotetyczne 5 lat
w przypadku braków w uzębieniu i bruksizmu gwarancji nie udzielamy

Prace tymczasowe nie objęte są gwarancją.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU:

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia problemu.

Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy, oraz regularne profesjonalna higienizacja zębów z kamienia i osadu. W przypadku odstąpienia od planu leczenia, pacjent traci gwarancję.

Loading...