Centrum stomatologii
Uśmiechnij mi się

Implanty

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu
33 476 00 00 lub wypełnij formularz.

Implantologia to najlepsza metoda na uzupełnienie braków w uzębieniu. Utrata zęba lub grupy zębów może nastąpić w wyniku choroby, wypadku, nieprawidłowej higieny.
Implant to bardzo praktyczne, trwałe i komfortowe rozwiązanie, mające wiele zalet. Pacjenci posiadający implanty traktują zęby jak swoje własne naturalne. Nie mają dyskomfortu, jaki można często odczuć używając protez ruchomych.

 

Kwalifikacja i badanie:

Zabieg implantacji poprzedzamy konsultacją. Ma ona na celu ocenę ogólną stanu zdrowia, nałogi, przebyte i aktualne choroby jak również informację o przyjmowanych lekach.

Następnie podczas specjalistycznego badania określamy stan
tkanek miękkich, które powinny mieć odpowiedni kolor i grubość. Oceniamy również bardzo istotny parametr jakim jest stan kości szczęki, odpowiednią ilość i jakość, w którą wprowadzimy implant. Badanie rozpoczynamy od wykonania tomografii komputerowej. W wyniku której otrzymujemy obraz w trójwymiarze tkanek, kości jak i całej struktury. Badanie służy nam do precyzyjnego zaprojektowania miejsca, kąta i głębokości wprowadzenia implantu i zastosowania odpowiedniej metody. Znalezienie optymalnych warunków anatomicznych jest dla nas priorytetem, chcemy osiągnąć perfekcyjny efektu terapeutycznego u każdego pacjenta. Standardowym zachowaniem dla nas jest wykonywanie bardzo skrupulatnych badań diagnostycznych w oparciu o wysokiej jakości sprzęt jaki posiadamy. Ma to zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, przewidywalności i komfortu. Dzięki takiemu podejściu nasz odsetek sukcesów terapeutycznych wynosi prawie 100%.

Co to jest implant stomatologiczny?

Implant to kilkumilimetrowa śruba która jest wykonana z biozgodnego tytanu, mająca na celu zastąpienie korzeń zęba utraconego.

Implantacje dzielimy na dwa etapy:

Pierwszy etap:
Wprowadzenie implantu
polega na wprowadzeniu w miejsce ubytku zęba implantu w tkankę kostną. Implant po pewnym czasie ulegnie integracji z tkanką kostną /proces osteointegracji/ . Stanie się stabilnym miejscem na odbudowę korony zęba.
Zabieg jest wykonywany w najbardziej bezpiecznym znieczuleniu miejscowym i bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów.

Drugi etap:
Odbudowa protetyczna
Po prawidłowe stabilizacji implantu w kości, która trawa od 3-6 miesięcy. Wykonywana jest odbudowa protetyczna na wcześniej wprowadzonym implancie. Indywidualnie przygotowaną porcelanową koronę uwzględniającą wygląd, kolor i kształt pozostałych zębów. W celu uzyskania idealnego efektu naturalnego, łączy się z implantem za pomocą łącznika indywidualnego. Taki duet sprawdza się idealnie i wiernie naśladuje nie tylko wygląd, ale także sposób funkcjonowania naturalnego zęba. Jest łudząco podobny do pozostałych zębów. Uwaga,
uczucie posiadania takiego zęba w praktyce niczym nie różni się od naturalnych zębów.

Warto wiedzieć:

Naturalnym procesem jest zanik kości zaczynający się natychmiast po usunięciu lub utracie zębów. Ilość kości ma kluczowe znaczenie aby implantacja zakończyła się pełnym sukcesem a pacjent wiele lat cieszył się nowym zębem. Dlatego tak ważne jest aby uzupełnienie braku nastąpiło jak naszybciej po utracie zęba. Dzięki dużemu doświadczeniu często stosujemy metodę implantacji natychmiastowej aby zapobiec zanikowi kości i skrócić czas leczenia.

Czasami, niestety z przyczyn od nas niezależnych, mamy do czynienia z zaawansowanym zanikiem kostnym szczególnie w odcinkach bocznych szczęk. Dlatego wtedy rekomendujemy metodę odtworzenia objętości kości w szczęce /zabieg SINUS LIFT /. Tą procedurę wykonujemy rutynowo w celu przygotowania fundamentu do osadzenia implantu. Sinus lift jest nadzieją dla wszystkich pacjentów, którzy chcą pozbyć się niewygodnych protez zębowych i swobodnie gryźć zębami osadzonymi na implantach.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu
33 476 00 00 lub zostaw nam swoje dane, my oddzwonimy.